STYPENDIA

W dniu 15 marca 2023 r., w obecności społeczności szkolnej, zostały wręczone stypendia Burmistrza Chełmka za wyniki w nauce. Dyrektor szkoły Marek Idzik z wicedyrektorem Anną Remsak wręczyli dyplomy i upominki przygotowane przez Urząd Miasta następującym uczniom:

 1.  Nina Kowalik
 2. Pola Kowalik
 3. Alicja Kręźlewicz
 4. Martyna Jaśkowiec
 5. Amelia Bajorek
 6. Julia Pędrys
 7. Maria Wójcik
 8. Kornelia Siwy
 9. Kamil Foltyn
 10. Kalina Więcek
 11. Eliza Ortman
 12. Karol Hryniewicki
 13. Błażej Smołkowicz
 14. Lena Wardzińska
 15. Amelia Drąg
 16. Milena Malek
 17. Anita Kowalik
 18. Oliwier Jurkitewicz
 19. Justyna Kalita
 20. Kamila Drąg
 21. Oskar Kozub
 22. Michał Gałęziowski
 23. Amelia Smołkowicz
 24. Anna Załozna
 25. Hanna Firek
 26. Lena Kysiak
 27. Vanessa Chrząszczyk

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce należy osiągnąć średnią 5,20 i mieć wzorowe albo bardzo dobre zachowanie.

Wszystkim stypendystom gratulujemy otrzymania stypendium i życzymy sukcesów edukacyjnych.

Mare Idzik