Sprzątanie świata

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci

Lester Brown

Przyjmując te słowa za motto uczniowie naszej szkoły wzięli 23.09.2019r udział w sprzątaniu świata. Ta międzynarodowa akcja, trwa w naszym kraju nieprzerwalnie od 1994r. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie dzikich wysypisk śmieci, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Uczniowie klas V przyczynili się  do oczyszczenia naszego środowiska ze śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi. Wszyscy żywimy nadzieję, że Chełmek będzie na długo czystym miastem.