SPRZĄTAMY DLA POLSKI

Najmłodsi uczniowie wzięli udział w akcji  „Sprzątamy dla Polski”. Zaopatrzeni w rękawice ochronne oraz foliowe worki na odpady, sprzątali teren wokół szkoły i najbliższą okolicę.

Poprzez konkretne działanie uczniowie zwrócili uwagę społeczeństwa na ważny temat, jakim jest ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko. Wierzymy, że poprzez takie wydarzenia doprowadzimy do sytuacji, w której już niedługo każdy będzie wyrzucał odpady tam, gdzie powinien.