SPOTKANIE Z POLICJANTAMI POD HASŁEM „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ”

6 listopada 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie policjantów z uczniami klas ósmych. Dwaj funkcjonariusze z chełmeckiej policji przeprowadzili pogadankę profilaktyczną w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Funkcjonariusze omówili konsekwencje zdrowotne, prawne oraz społeczne uzależnień. Apelowali o rozsądek, asertywną postawę oraz wskazywali sposoby walki z nałogiem.