Solidarni z Ukrainą

Dalsza  część apelu poświęcona była aktualnej sytuacji narodu ukraińskiego. Uczniowie przedstawili plakaty wykonane na lekcjach plastyki i godzinach wychowawczych wyrażające solidarność  z Ukrainą w tych trudnym czasie.

Młodzież wyraziła nadzieję, że naród ukraiński wygra wojnę o swoją Ojczyznę. Uczniowie klas ósmych w reakcji na zaistniałą sytuację przelali swoje emocje na papier i podzielili się swoimi przemyśleniami. Hubert Witkowski oraz Anna Cebula przeczytali podczas apelu utwory zapisane prozą i wierszem, w których wyrazili swój sprzeciw wobec działań wojennych na Ukrainie.

Mariola Krzeczkowska