ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Pierwszoklasiści z naszego zespołu złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku.

Obiecali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię  szkoły, być dobrym kolegą i sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Nasza szkolna rodzina powiększyła się o  44  osoby.  Uczniowie klas pierwszych otrzymali legitymacje szkolne i dyplomy, a Rada Rodziców ufundowała słodkie prezenty.

Dziękujemy!