SKS w naszej szkole

Zakończyła się kolejna edycja zajęć SKS w naszej szkole. Zajęcia te przeznaczone były dla chętnych dziewcząt i chłopców w wieku 8-9 lat. Głównym ich celem była promocja zdrowia i higienicznego trybu życia oraz wychowania poprzez systematyczną i konsekwentną pracę treningową oraz fair play. Uczestnikami zajęć były dzieci, które chciały podnieść swój poziom sportowy i osiągać wyższe wyniki we wszystkich podstawowych szkolnych dyscyplinach sportowych tj. piłce koszykowej, siatkowej, ręcznej i nożnej oraz unihocku.