Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Nie pal przy mnie!”

Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne na temat szkodliwości palenia papierosów. Nagrodzono najciekawsze ilustracje.