Rozstrzygnięcie konkursu „Pierwsza pomoc- moja super moc”

W marcu został rozstrzygnięty konkursu pt. „Pierwsza pomoc – moja super moc”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także zwrócenia uwagi dorosłych na potrzebę włączania tej tematyki do rzeczywistości szkolnej i domowej. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac.

Zwycięzcami zostali:

MIEJSCE I :   KAROL WRÓBEL KL.VIA

MIEJSCE II:   ELIZA ORTMAN KL. VB

MIEJSCE III:  KALINA WIĘCEK KL.VB

WYRÓŻNIENIA : LENA JĘDRECKA, MILENA TENEROWICZ, LENA FLOREK KL.VIIIC

Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie!

Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa

Magdalena Pstrusińska, Anna Filipecka- Legut