Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

79 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin jak co roku zorganizowało obchody tego wydarzenia. Symbolem pamięci o tym zdarzeniu jest żonkil. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w obchody, samodzielnie wykonując żonkile według wzoru udostępnionego przez Muzeum Polin oraz wysłuchali audycji na ten temat.