Rekrutacja do zadania „Zaprogramuj się na przyszłość”

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „Zaprogramuj się na przyszłość” realizowanego w ramach 4 edycji „Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”.

Uczniowie mogą skorzystać z zajęć, które obejmują:

  • robotykę – 2 godziny tygodniowo
  • język angielski – 1 godzina tygodniowo

dziecko uczestniczy w obu zajęciach obowiązkowo.

Rekrutacja do programu odbędzie się w dniach od 16.08.2021 r. do 20.08.2021 r. Projekt będzie realizowany od 1.09.2021 do 15.12.2021r  – zajęcia są nieodpłatne.

Dokumenty należy składać w sekretariacie w godzinach od 7:30 do 15:30:

  • klasy I-III         ul. Brzozowa 7-9
  • klasy IV-VIII    ul. Piłsudskiego 1

Liczba miejsc ograniczona  2 grupy po 15 osób w klasach I-III i 4 grupy w klasach IV-VIII.


Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu !

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu strony 1-3 i 4-5

Formularz rekrutacyjny dla kandydata na uczestnika zadania pn. „Zaprogramuj się na przyszłość”

Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku