Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS  VIII szkoły podstawowej  

na rok szkolny 2020/2021

Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w pełnym brzmieniu na stronie 

www.kuratorium.krakow.pl 

Na stronie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu dostępny jest Informator oświatowy: tutaj

Szkoły powiatowe prowadzą elektroniczną rekrutację do klas pierwszych poprzez stronę internetową www.malopolska.edu.com.pl .

Rejestracja kandydatów rozpocznie się

od 11 maja do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00