Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,

  Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 15 maja 2023 roku.

  Na stronie STAROSTWA POWIATOWEGO można się zapoznać z ofertą i planowanymi kierunkami kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski.

  Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkołyponadpodstawowej należy wypełnić na stronie elektronicznego systemu rekrutacji elektronicznej, a następnie należy go wygenerować i podpisać: www.malopolska.edu.com.pl. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty maksymalnie do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. Dokumenty należy składać w obecności jednego z rodziców. Rodzice powinni posiadać ze sobą dowód osobisty. Do zapisu przyjmuje się kandydatów posiadających komplet dokumentów wymaganych na poszczególnych etapach rekrutacji.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  1) od 15 maja do 19 czerwca br. – termin na złożenie wniosku wraz z dokumentami;

  2) od 23 czerwca do 10 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  Szczegółowe oferty i warunki rekrutacji do wszystkich szkół, również tych nie prowadzonych przez Powiat Oświęcimski, znajdują się na ich stronach internetowych. (Salezjanie).