REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2019.


Pod hasłem: „Ochrona zagrożonych gatunków”.

PATRONAT: Burmistrz Chełmka

ORGANIZATOR: Samorządowy Zespół Szkół imienia kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, Urząd Miejski w Chełmku, MOKSiR oraz Gminny Komitet Konkursowy, w skład którego wchodzą nauczyciele przyrody, biologii, plastyki i techniki gminy Chełmek.

FUNDATOR NAGRÓD: Burmistrz Chełmka.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów otaczająca przyrodą, propagowanie wiedzy przyrodniczej, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.