Przedszkole w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku przygotowane na przyjęcie dzieci

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie ze wcześniejszymi przekazanymi Państwu informacjami od jutra będzie czynne przedszkole w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka w obecności dyrektora Pana Marka Idzika skontrolował stopień przygotowania tej placówki do przyjęcia przedszkolaków. Sprawdzane były m.in. środki dezynfekujące, sprzęt do utrzymania czystości, a także rozłożenie miejsc w celu bezpiecznego przebywania w nim dzieci. Oprócz zajęć w przedszkolu od jutra rusza również kuchnia umiejscowiona w szkole przy ul. Piłsudskiego, która będzie przygotowywała posiłki dla przedszkolaków.

Wizyta w placówkach przy ul. Brzozowej i ul. Piłsudskiego była też okazją do obejrzenia najnowszych inwestycji. W obu budynkach odnowiono szatnie i zakupiono indywidualne dla każdego ucznia szafki ubraniowe. Wykonano je w czterech kolorach i ustawiono je w dotychczas funkcjonujących pomieszczeniach. Łącznie zainstalowano ponad 400 szafek. Koszt realizacji tego zadania wyniósł ponad 40 tys. złotych.

Przy tej okazji dokonali również oględzin nowego ogrodzenia wykonanego przy ul. Brzozowej. Jego modernizacja była konieczna z uwagi na fakt, że dotychczasowe ogrodzenie było w znacznej części skorodowane. W wyniku modernizacji ogrodzenia zastąpiono je nowymi panelami na podmurówce oraz nowymi bramami wejściowymi i wjazdowymi. Zadanie to zrealizowano za ponad 60 tys. zł. Jego wykonanie poprawia bezpieczeństwo dzieci oraz wizerunek zrewitalizowanego terenu Starej Kolonii.