Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Klasy pierwsze naszej szkoły wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. „Ja jestem książka-pasowanie na czytelnika”, która była częścią projektu zorganizowanego przez Instytut Książki.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Adresatami akcji są uczniowie  klas pierwszych szkół podstawowych. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Uczniowie zapoznali się z pracą biblioteki i jej zbiorami. Obejrzeli prezentację multimedialną oraz wzięli udział w grach edukacyjnych. Wypożyczyli  swoją pierwszą książkę z biblioteki. Pierwszoklasiści otrzymali wprawki czytelnicze pt. „Pierwsze abecadło”, pamiątkowe dyplomy oraz zakładkę do książki.

Izabela Tołwińska i Ewa Raczek