PROJEKT EDUKACYJNY „PRZYSTAŃ W SIECI”

W ramach realizacji projektu „Przystań w sieci” podjęliśmy kolejne działanie „Dzień Świadomego Korzystania z Internetu”.

W młodszych klasach  uczniowie mogli zapoznać się z krótkimi filmami obrazującymi różne zagrożenia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci np.: bajki z serii ”Sieciaki.pl” oraz „Owce w sieci”, odbyły się pogadanki oraz dyskusje. Uczniowie zostali zaznajomieni z informacjami na temat: jak bezpiecznie zachowywać się w sieci, co to jest cyberprzemoc oraz omówiono zasady netykiety. Na zakończenie dzieci wykonały plakat dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu.

Magdalena Mańkut

Anna Filipecka-Legut

koordynatorzy ds. bezpieczeństwa