Program dla szkół

Celem projektu „Program dla szkół”  jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W ramach tego programu uczniowie klasy 5b uczestniczyli w cyklu zajęć promujących zdrowe odżywianie na lekcjach wychowawczych. Podsumowaniem było  własnoręczne wykonanie sałatki owocowej oraz jej konsumpcja.  

Joanna Czarnota