Poznajmy naszych kandydatów na przewodniczącego szkoły

Kandydaci na przewodniczącego szkoły

Amelia Drąg – z kasy 5 a

Michał Gałęziowski – z klasy 5 b

Weronika Chrzanowska – z klasy 7 b

Lena Kysiak  – z klasy 7 b

Lena Jędrecka – z klasy 7 c

Kaja Grochal – z klasy 8 b

Wybory odbędą się w dniu 24.09.2021 na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych.