Poznajemy zasady demokracji

W ostatnim tygodniu uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w poznawanie zasad demokracji. Zrobili to poprzez Democracy cake: Porozmawiajmy o demokracji. Gra ta, opracowana przez norweską organizację Rafto Foundation for Human Rights, pozwala budować rozumienie, czym jest demokracja, jaką rolę pełnią w niej obywatele i instytucje, na jakie wyzwania może być narażona demokracja, jak sobie z nimi radzić i im przeciwdziałać. Dziękujemy Pani Urszuli Gui za udostępnienie gry.