Pomoc psychologiczna

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje pomoc psychologiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Link do strony