„Polska jest piękna i różnorodna ”

To hasło przewodnie wycieczki zorganizowanej dla uczniów naszej szkoły w ramach polsko – niemieckiego projektu „Żyjemy razem w różnorodnym świecie”. 22 i 23 października 2018 roku 19 uczniów poznawało historię, kulturę, zabytki, a także różnorodność religijną i narodowościową Sandomierszczyzny i Lubelszczyzny.

Duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu wywarły odwiedzane miasta: Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin i Zamość. Opiekę sprawowali nauczyciele: Renata Księżarczyk i Marek Idzik.