„Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści”

W czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas VI, VII, VIII i klasy III gimnazjum z aspirantem sztabowym panem Tomaszem Malikiem, które dotyczyło przedsięwzięcia „Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści”.

Głównym celem platformy są działania w walce z nienawiścią. Mają one przeciwdziałać propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych. Pan Tomasz Malik rozmawiał z uczniami o rodzajach i przeciwdziałaniu przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Podkreślił, jak ważny jest wzajemny szacunek ludzi do siebie. Przypomnijmy, iż „Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej – czytamy w Karcie Praw Podstawowych UE” (art. 1 i art. 3 ust. 1).

 

Koordynatorzy ds. bezpieczeństwa