Podziękowanie

Ksiądz Andrzej Policht SDB w imieniu dzieci i młodzieży z Żytomierza złożył na ręce Pana Dyrektora podziękowania dla wszystkich Darczyńców naszej szkoły, którzy ofiarowali swoim kolegom i koleżankom z Ukrainy dary.

Podziękowania