Podziękowanie

Dyrektor naszej szkoły doceniając sukcesy klasy sportowej zakupił 3 komplety koszulek dla zawodników. Dziękujemy!!!