Podsumowanie udziału w programie „WF z AWF”

W czerwcu w klasach IV-VIII zakończyliśmy cykl zajęć sportowych realizowanych w ramach programu MEiN „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Założeniem programu była poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po długim okresie nauki zdalnej. W naszej szkole zajęcia odbywały się od września do czerwca – raz w tygodniu. Uczestniczyło w nich 18 uczniów z klas IV, V i VII.

Oprócz tradycyjnych ćwiczeń gimnastycznych obejmował on wiele ciekawych gier i zabaw ruchowych, dostosowanych do wieku i możliwości fizycznych uczniów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach – nie brakowało emocji, sportowej rywalizacji i oczywiście dobrej zabawy. Na koniec wręczono uczniom pamiątkowe dyplomy za aktywny udział w zajęciach.

Magdalena Pstrusińska.