Podsumowanie Programu „ Akademia Bezpiecznego Puchatka’’

W roku szkolnym  2020/2021 uczniowie klas pierwszych  z naszej szkoły, realizowali kolejną edycję programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze,
w szkole, w domu i w czasie zabawy.

                                                                                  Ewa Raczek
                                                                               Izabela Tołwińska