Październik miesiącem bibliotek szkolnych

MMBS to doskonała okazja okazja do zachęcenia uczniów do odwiedzin w szkolnej bibliotece, pokazania jej oferty i dorobku. Taki też cel mają wszelkie działania podjęte przez szkolna bibliotekę w tym czasie. Konkurs czytelniczy zorganizowany przez Panią Mariolę Krzeczkowską połączony z głośnym czytaniem fragmentów książek przez uczennicę Anię Załozną, najlepszą czytelniczką szkoły odbył się w klasie 4b.  Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zmaganiach konkursowych i chętnie odpowiadali na pytania bibliotekarza. Wśród pytań konkursowych znalazły się te dotyczące największego bestsellera czytelniczego tj. Harrego Pottera. Wielu uczniów zdobyło nagrody i upominki.

W ramach obchodów MMBS uczniowie tej klasy wzięli też udział  w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w MBP w Chełmku a uczniowie klasy 4a uczestniczyli w warsztatach wykonywania ozdób i dekoracji ze starych książek.

MMBS daje możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, bezstresowego, pozwalającego przyjemnie spędzić czas, a dla osób aktywnych – integrującego, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań, uzdolnień czy wzięcie udziału w grupowych przedsięwzięciach