Otwarcie sali językowej w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku

6 czerwca 2022 roku w Samorządowym Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Chełmku miało miejsce uroczyste otwarcie sali językowej. Dyrekcja szkoły, Pan Marek Idzik  i  Pani Anna Remsak przywitali gości: Burmistrza Chełmka, Pana Andrzeja Saternusa, Radnych Chełmka oraz Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Patrycję Mąkę.

Uczniowie wraz z nauczycielami, obecni podczas otwarcia sali wyrazili swoje zadowolenie i dumę, że w szkole powstała taka pracownia językowa, która pozwoli wykorzystać nowoczesne technologie, co wpłynie na podniesienie jakości i efektywności nauczania, a przede wszystkim uatrakcyjni lekcje. W tej sali uczniowie będą doskonalić wymowę angielską i niemiecką, co umożliwi przełamywanie barier i lęków językowych.

Podczas spotkania dokonano oficjalnego otwarcia sali jezykowej i uroczystego przecięcia wstęgi. Uczniowie przedstawili wokalny dorobek artystyczny i wykonali piosenki w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Na zakończenie, złożono słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej językowej klasopracowni porzez zaangażowanie i przekazanie środków finansowych. Podziękowania złożono na ręce: Burmistrza Chełmka, Pana Andrzeja Saternusa, Radnych z terenu miasta Chełmek, Przewodniczącego Rady Osiedla „Nowe Miasto”, Pana Pawła Leguta.