Orientuj się

W piątek 29.10.2021 o godzinie 15.15 odbył się drugi etap Szkolnego konkursu Orientuj się w wyspach. Wyniki po dwóch etapach przedstawiają
się następująco
:

Tabela wyników

Trzeci etap konkursu odbędzie się 26 listopada o 15.20 w sali 208
Orientuj się w rzekach świata. Zakres treści do opanowania przedstawiam
w załączniku.

Organizator

Anna Grochal