Orientuj się

W piątek 24.09.2021 o godzinie 15.15 odbył się pierwszy etap Szkolnego konkursu Orientuj się w półwyspach. Wyniki po pierwszym etapie przedstawiają się następująco.

Tabela z wynikami po pierwszym etapie

Drugi etap konkursu odbędzie się 29 października o 15.20 w sali 208 Orientuj się w wyspach świata. Zakres treści do opanowania przedstawiam w załączniku.

Organizator

Anna Grochal