Orientuj się

W piątek 24.09.2021 o godzinie 15.15 odbędzie się pierwszy etap Szkolnego konkursu Orientuj się z
 półwyspów na świecie. Zakres oraz wykaz stron do nauki i materiałów pomocnych w przyswajaniu wiedzy zamieszczam poniżej. Zachęcam do udziału
w konkursie.  

Konkurs będzie trwał cały rok (10 etapów). Uczestnicy każdego etapu uzyskają uwagi pozytywne. Dodatkowo zwycięzcy każdego etapu uzyskają oceny z przedmiotu a finaliści wszystkich etapów nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

załącznik

Organizator

Anna Grochal