Orientuj się

W dniu 27.01.2023  o godzinie 14.30 w sali 208 odbył się  trzeci etap Szkolnego Konkursu Wiedzy Geograficznej z flag i stolic Ameryki pod hasłem: „Orientuj się. Wzięło w nim udział 6 osób z klas 5 – 8. Można było zdobyć 20 punktów

Tabela wyników

Serdeczne gratulacje. Dziękuję wszystkim uczestnikom i zachęcam
do dalszej rywalizacji. Każdy etap nagrodzony zostanie ocenami z geografii dla zwycięzców i pozytywną uwagą za udział. Zwycięzcy wszystkich pięciu etapów otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Zapraszam na etap IV ze stolic i flag Europy. Odbędzie się on 31 marca
(w piątek) o 14.30 w sali 208. Link państw i flag obowiązujących do konkursu przedstawiam poniżej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_Europy

Anna Grochal