Orientuj się

W piątek 28.10.2020 o godzinie 14.30 odbędzie się pierwszy etap Szkolnego konkursu Orientuj się w
 flagach i stolicach Azji. Zachęcam do udziału
w konkursie.

Konkurs będzie trwał cały rok (5 etapów) – Azja, Ameryki, Afryka, Europa, Australia i Oceania. Uczestnicy każdego etapu uzyskają uwagi pozytywne. Dodatkowo zwycięzcy każdego etapu uzyskają oceny
 z przedmiotu a finaliści wszystkich etapów nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Obowiązuje lista państw

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_Azji

Organizator

Anna Grochal