Orientuj się

W poniedziałek 09.05.2022 o godzinie 14.35 odbył się siódmy etap Szkolnego konkursu wiedzy o mapie ”Orientuj się w kanałach i basenach” na świecie. Wyniki po siedmiu etapach przedstawiają się następująco.

Tabela wyników

Ostatni etap konkursu odbędzie się 03.06.2022 o 15.20 w sali 208

Orientuj się w państwach świata. Zagadnienia przedstawiam w linkach poniżej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata

https://www.geoguessr.com/seterra/pl/vgp/3198

 Organizator

Anna Grochal