Orientuj się

W piątek 25.02.2022 o godzinie 15.15 odbył się piąty etap Szkolnego konkursu Orientuj się w górach świata. Wyniki po pięciu etapach przedstawiają się następująco.

Tabela wyników

Szósty etap konkursu odbędzie się 26.03.2022 o 15.20 w sali 208

Orientuj się w wyżynach, pustyniach i nizinach. Zakres treści do opanowania przedstawiam w załączniku. Gorąco proszę, aby korzystać ze szkolnego atlasu geograficznego dla gimnazjum lub szkoły podstawowej. Wtedy unikniemy różnych nazw i lokalizacji. Gdyby ktoś nie dysponował, chętnie pożyczę.

Załącznik

Organizator

Anna Grochal