Orientuj się

W piątek 14.01.2022 o godzinie 15.15 odbył się czwarty etap Szkolnego konkursu Orientuj się w morzach i zatokach. Wyniki po czterech etapach przedstawiają się następująco.

Tabela wyników

Piąty etap konkursu odbędzie się 25.02.2022 o 15.20 w sali 208
Orientuj się w górach.

Zakres treści do opanowania przedstawiam
w załączniku.

Załącznik

Organizator

Anna Grochal