Orientuj się

W piątek 26.11.2021 o godzinie 15.15 odbył się trzeci etap Szkolnego konkursu Orientuj się w rzekach. Wyniki po dwóch etapach przedstawiają
się następująco.

Tabela wyników

Czwarty etap konkursu odbędzie się 14 stycznia o 15.20 w sali 208
Orientuj się w morzach i zatokach. Zakres treści do opanowania przedstawiam
w załącznikach.

załącznik 1

załącznik 2

Organizator

Anna Grochal