Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny

5.04.2023 w OSP Chełmek rozegrał się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.  W szranki stanęli nasi uczniowie klasy VI – Karol Wróbel i Vadim Lisovski, oraz uczniowie klasy VIII: Oliwia Gembołyś, Kacper Matysik, Dawid Gut. Rywalizacja była bardzo zacięta w dogrywce czwarte miejsce zajął Vadim Lisovski z klasy VI b. Gratulujemy.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Małgorzata Smółka