OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

    20 listopada jest szczególnie ważnym dniem dla wszystkich dzieci, bowiem wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to dotyczy fundamentalnych praw wszystkich dzieci, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Uczniowie klas I i II wzięli udział w zajęciach, podczas których wychowawczynie przybliżyły dzieciom Konwencję o Prawach Dziecka. Dzieci wykonały prace, na których przedstawiły najważniejsze ich zdaniem prawa.  Najmłodsi uczniowie umieścili  swoje prawa na wspólnym, kolorowym „ Drzewku Praw Dziecka”.