OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samorządowego Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku

ogłasza zapisy dzieci

do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2
na rok szkolny 2019/2020

Należy zapisać dzieci urodzone w 2012 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka
– do pobrania w sekretariacie

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są na wolne miejsca po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Wnioski należy składać
od 07 marca 2019 r. do 14 marca 2019 r. do godz. 15:00

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Brzozowej 7.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Zgłoszenie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:


Do dnia 28 czerwca 2019 r. należy dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację szkolną.