Ogłoszenie dotyczące REKRUTACJI 2022/2023

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2022/2023
do Przedszkola Samorządowego nr 2
(szczegółowe informacje na stronie przedszkola www http://przedszkole2.szspchelmek.pl/ lub link bezpośredni)
oraz
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2
( szczegółowe informacje w zakładce – czytaj dalej)

Zarządzenie nr 0050.622.2022 Burmistrza Chełmka z dnia 31.12.2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023 należy zapisać dzieci urodzone w 2015 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są z urzędu na podstawie

zgłoszenia dziecka do dnia 7 lutego 2022 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są na wolne miejsca, po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W razie wolnych miejsc wnioski należy składać

od 14 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r. do godz. 15:00

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Brzozowej 7.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenie – wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

Do dnia 24 czerwca 2022 r. należy dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację szkolną.