Ogłoszenie dotyczące REKRUTACJI 2021/2022

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2021/2022
do Przedszkola Samorządowego nr 2
(szczegółowe informacje na stronie przedszkola www http://przedszkole2.szspchelmek.pl/ lub link bezpośredni )
oraz
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2
( szczegółowe informacje w zakładce – czytaj dalej)

Zarządzenie nr 0050.453.2021 Burmistrza Chełmka z dnia 19.01.2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2021/2022 należy zapisać dzieci urodzone w 2014 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka
do dnia 22 lutego 2021 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku przyjmowane są na wolne miejsca,  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W razie wolnych miejsc wnioski należy składać

od 01 marca 2021 r. do 8 marca 2021 r. do godz. 15:00

Dokumenty składamy w sekretariacie przy ul. Brzozowej 7.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klasy I Szkoły Podstawowej– dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, należy złożyć oświadczenia:

Oświadczenieo wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie– Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie -Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

Oświadczenie– Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły – dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły podstawowej.

Do dnia 25 czerwca 2021 r. należy dostarczyć 1 zdjęcie na legitymację szkolną.