OGŁOSZENIE

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku informuje, że:

  • od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i kontynuują naukę w trybie stacjonarnym;
  • nauczanie odbywa się zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEiN, a jego warunki określa procedura zamieszczona poniżej;
  • uczniów klas I-III obowiązuje dotychczasowy plan lekcji;
  • dzieci przynoszą do szkoły podręczniki, potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne oraz klucze do szafek szatniowych (ci, którzy nie pozostawili ich w szkole);
  • 18 stycznia 2021r. nie będzie śniadań i obiadów.
    Rodzice zainteresowani spożywaniem posiłków przez dzieci w szkole proszeni są o zgłoszenie tego faktu do placówki w poniedziałek (można wpisać do zeszytu korespondencji lub zgłosić telefonicznie: 33 846 12 97).
    Po zebraniu informacji żywienie uczniów zostanie uruchomione od dnia 19.01.2021r. (od wtorku);
  • świetlica środowiskowa nie sprawuje opieki nad uczniami;

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMKU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19