OGŁOSZENIE

Od 18 maja 2020 wznowione zostają zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno – wychowawcze. Od dnia 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Wprowadza się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII. Będzie można też korzystać z biblioteki szkolnej. Od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, zostaną ustalone dyżury nauczycielskie w szkole).                     

Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie.

Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji treści programowych zamieszczanych przez nauczycieli na platformie ftp.

W związku z ryzykiem wystąpienia COVID–19 zarówno u uczniów, ich rodzin oraz pracowników w szkole wprowadzone zostały Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Wszystkich zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad w zakresie ich dotyczącym.