„Odczarowany Oświęcim” – projekt wolontariacki, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły

Redaktor Karol: Słyszałem, że brałeś udział w akcji charytatywnej. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym działaniu?

Bartek: Uczestniczyłem w akcji pod nazwą „Odczarowany Oświęcim” organizowanej przez Małopolski Instytut Kultury. Część spotkań odbywało się w Galerii Książki, gdzie młodzież brała udział w zajęciach projektowych. Pozostałe zajęcia miały miejsce na terenie miasta Oświęcim.

Redaktor Karol: Jaki był cel projektu?

Bartek: Inwencją organizatora było odczarowanie Oświęcimia tzn. spowodowanie by to miasto nie kojarzyło się turystom głównie z obozem koncentracyjnym Auschwitz Birkenau. Ważne jest, by Oświęcim był postrzegany także z innych stron, by dostrzec wiele ciekawych atrakcji znajdujących się tutaj.

Redaktor Karol: Na czym polegała akcja charytatywna? Jakie podjęliście działania?

Bartek: Najpierw poznawaliśmy historię Oświęcimia. Zajęliśmy się także fotografowaniem Oświęcimia i obróbką zdjęć. Bawiliśmy się także w filmoznawców, poznawaliśmy tajniki sztuki filmowej.

Redaktor Karol: Jak zakończył się ten projekt?

Bartek: Uroczystość zakończyła się galą i poczęstunkiem, w czasie którego padło wiele miłych słów w kierunku koordynatora projektu oraz prowadzących zajęcia

Redaktor Karol: Czy ten projekt wniósł jakieś pozytywne aspekty w Twoje życie?

Bartek: Oczywiście, teraz inaczej spojrzałem na znane mi miasto – Oświęcim. Postrzegam go też od tej pory w innych „barwach”, weselszych.

Redaktor Karol: Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że rozmowa z Tobą zachęci innych uczniów naszej szkoły do podejmowania takich wolontariackich działań.