Nie stosuję, nie pozwalam, reaguję!

W naszej szkole trwa kampania informacyjno- edukacyjna mająca na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej. Tematem przewodnim akcji jest hasło z zakupionych materiałów, związane z oczekiwaną postawą uczniów wobec przemocy ‘’ Nie stosuję, nie pozwalam, reaguję!’’

Uczniowie z wybranych klas zostali zaopatrzeni w materiały, które mają poszerzyć wiedzę na temat tego, co to jest przemoc, jak ją rozpoznać, jak się przed nią bronić oraz jakie są jej skutki. Materiały poruszają również problem cyberprzemocy oraz uczą zasad przyjaznego poruszania się w internecie.