NAUKA PŁYWANIA dla uczniów klas II

Uczniowie klas drugich szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • stworzenie  możliwość nabycia umiejętności pływania przez dzieci,
 • ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach,
 • kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej,
 • wyrównywania szans poprzez sport.

W programie biorą udział drugoklasiści, a zajęcia odbywają się w małych grupach dostosowanych do umiejętności ćwiczących.

Realizacja projektu przyniesie znaczące efekty:

 • umożliwi dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • pozwoli lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • będzie ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym,
 • wpoi prawidłowe nawyki higieniczne,
 • wpłynie na kreowanie pozytywnych norm społecznych,
 • pogłębi wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego,
 • przygotuje do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.