NAUKA PŁYWANIA

Uczniowie klas drugich szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach nauki pływania.

Podstawowym celem projektu jest:

 • aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych,
 • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości.

W programie biorą udział drugoklasiści, a zajęcia odbywają się w małych grupach dostosowanych do umiejętności ćwiczących.

Realizacja projektu przyniesie znaczące efekty:

Realizacja projektu przyniesie znaczące efekty takie jak:

 • upowszechni aktywność fizyczną dzieci,
 • pozwoli nabyć dzieciom podstawowe umiejętności pływania,
 • będzie przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowanie do uczniów oferty uczestnictwa w lekcjach pływania,
 • wpłynie na przeciwdziałanie korygowanie wad postawy,
 • pozwoli zwiększyć szansę w dostępie do obiektów sportowych w szczególności uczniom zamieszkałym w miejscowości, w której nie ma basenu,
 • umożliwi dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • będzie ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które w znacznym stopniu przyczyni się do kształtowania osobowości i pogłębiania motywacji w pracy nad sobą,
 • wpoi prawidłowe nawyki higieniczne,
 • pozwoli lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • wpłynie na kreowanie pozytywnych norm społecznych— dyscypliny, postępowanie zgodnie z zasadami fair play, współdziałanie w grupie rówieśników,
 • przygotuje do wysiłku fizycznego w sporcie i późniejszej pracy zawodowej,
 • cykl zajęć sportowych prowadzony będzie na basenie w Oświęcimiu.