Nauka pływania

  Od lutego 2019r. uczniowie klas drugich szkoły podstawowej  uczestniczyli
w projekcie pod nazwą „Dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych od I-III.     

                                           Podstawowym celem projektu było:

  • zachęcanie do uprawiania różnych dyscyplin sportu, w tym przede wszystkim nauki pływania,
  • zapewnienie  ciekawej formy zagospodarowania czasu po lekcjach;
  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej dzieci i młodzieży,
  • wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

   W programie wzięło  udział  47  uczniów, a zajęcia odbywały się w małych grupach dostosowanych do umiejętności ćwiczących.

Realizacja projektu przyniosła znaczące efekty:

  • umożliwiła  dzieciom uczestnictwo  w ciekawym programie nauki pływania;
  • pozwoliła  lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne;
  • była ważnym wydarzeniem sportowo – wychowawczym, które niewątpliwie przyczyniło się do wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą;
  • wpłynęła na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in.: dyscypliny,   postępowania  zgodnie z zasadami fair play, współdziałania w grupie;
  • pogłębiła wiedzę na temat  bezpiecznego korzystania z  dużych akwenów wodnych    podczas spędzania czasu wolnego;

W dniu  30 maja 2019r. zakończyliśmy udział w programie.